Menjual atau Membeli ATS di LongAsia

Trade the world’s most popular futures with leverage and 24/7 availability: Emas | Minyak Sawit | FBOT | ATS | Timah | Minyak Mentah

ATS (Sistem Perdagangan Alternatif)

Terdapat dua jenis sistem perdagangan dalam perdagangan derivatif, iaitu sistem perdagangan dua hala dan pelbagai hala.

Perdagangan multilateral dilakukan di bursa dengan banyak pembeli dan penjual, sama dengan Bursa Saham. Sistem Perdagangan Bilateral dilakukan di luar bursa di mana pelanggan berurusan dengan 1 peniaga / peniaga. Sistem perdagangan alternatif adalah perdagangan dua hala.

Sistem Perdagangan Alternatif (ATS) adalah mekanisme dagangan yang memperkatakan penjualan dan pembelian kontrak derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dijalankan di luar bursa, secara bilateral menggunakan pengumpulan margin yang didaftarkan ke Bursa Berjangka dan Clearing House, mengikut Undang-Undang no. 10/2011.

Transaksi ATS tidak mempunyai masalah kecairan kerana setiap kali peniaga / peniaga akan menawarkan harga pembelian dan harga jual. Oleh itu, transaksi ATS akan memudahkan pelanggan yang ingin membeli dan menjual mata wang.

Transaksi SPA adalah satu alternatif untuk mengambil keuntungan daripada turun naik harga. Ia juga boleh digunakan untuk mengurus mata wang risiko (lindung nilai).

Urusniaga SPA termasuk antara lain:

  • Kontrak derivatif Indeks Saham
  • Kontrak derivatif saham tunggal
  • Kontrak derivatif Pertukaran Asing (Forex)
  • Kontrak derivatif komoditi