Menjual atau Membeli FBOT di LongAsia

Trade the world’s most popular futures with leverage and 24/7 availability: Emas | Minyak Sawit | FBOT | ATS | Timah | Minyak Mentah

FBOT (Lembaga Perdagangan Asing)

Untuk memudahkan ahli mereka menjalankan urus niaga di bursa luar negara, ICDX menyediakan kemudahan yang dikenali sebagai Lembaga Perdagangan Asing (FBOT).

Hanya broker berlesen domestik yang telah memenuhi syarat seperti terbukti mempunyai perjanjian dengan broker asing, menyerahkan dana jaminan dan memenuhi modal berbayar sebagaimana yang ditetapkan oleh CoFTRA yang dibenarkan untuk menyampaikan pesanan klien kepada pertukaran di luar negeri.

Pada masa ini, produk FBOT yang aktif diniagakan di ICDX adalah produk pertukaran dari CME, COMEX, CBOT, NYMEX, NYBOT, ICE dan SGX.

Produk FBOT yang dipilih oleh pelanggan terdiri daripada Produk Kewangan (41.46%), Komoditi Pertanian (27.66%), Komoditi Tenaga (22.06%), Komoditi Logam (8.08%) dan Komoditi Ternakan (0.21%).

Broker berlesen domestik untuk produk FBOT yang diniagakan dalam ICDX adalah Phillip Futures dan CIMB Futures.